احد قربانی خانه خله خله خش بمونی!

 

English

Русский

Svenska

عربی

فارسی


دهنار، قله شاسلمون. دبرار و زرین کوه پشت سر دیارنه.

 

 می وب سره خله خله خش بمونی! صفا بیاردنی.
 
مه اسم  احد قربانی هسه.  من دهنار 15 کیلو متری شرق دماوند دنیا بمومه.
 
من با سيستم عامل سولاریس و لینوس و سيستم پايگاه داده‌های اوراکل کار کمبه.
 
من ادبیات، فرهنگ مردمی، دموکراسی و رواداری جه خله خله سربه خشئمه.
 در وقت آزاد، که متاسفانه زیاد نیه، در این چاهار خجیر عرصه کار کمبه.
 
من خلی خش دارمه شمه جا درباره مه کار و مه سرگرمی گپ برنم.
 
ته خنابدون که مره سربزوئی. مه جا با پست الکترونيکى یا  تلفن توندی گپ بزنی. ته گرء:

 
Mail to:     Ahad Ghorbani
Telephone:   +46 737009412